ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

  Οι μαθητές του Γυμνάσιου - Λύκειου ΟΛΥΜΠΙΟΝ μετά τη φοίτηση τους στο σχολείο μας έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση στα:
  • Αγγλικά Πανεπιστήμια
  • Πανεπιστήμια Κύπρου
  • Πανεπιστήμια Ελλάδας
  • Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

  Με 6 χρόνια φοίτησης αντί 7, οι μαθητές μας μπορούν να έχουν οποιαδήποτε επιλογή βάσει των επιθυμιών και των δυνατοτήτων τους.

   
   
   

  Οι Απόφοιτοι του Ολύμπιον έχουν Επιλογές

 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας