ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ     

    Στο πλαίσιο της ώρας καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, οι μαθητές προτρέπονται να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία είτε έχουν στο σπίτι είτε τους παρέχονται από τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Στη συνέχεια καλούνται να τα παρουσιάζουν στην τάξη.

    Τα παιδιά αγκαλιάζουν τη διαδικασία με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, αφού αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια ζώνη ελευθερίας, δημιουργικότητας, στην οποία μπορούν να εκφράσουν επιθυμίες, τάσεις, σκέψεις που σε άλλες ώρες ίσως είναι πιο δύσκολο.

    Γενικότερα, η ένταξη του βιβλίου στη ζωή του μαθητή με κάθε αφορμή, μαθαίνει στα παιδιά ότι το βιβλίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους.

      img

 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας