ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge για τα αγγλικά.

 


                                    
  

 

·        Το σχολείο μας  ομαδοποιεί τους μαθητές ανάλογα με τις δυνατότητές τους στο κατάλληλο επίπεδο.

·        Η ομαδοποίηση γίνεται ανάλογα με την επίδοση των παιδιών σε διαγνωστικό διαγώνισμα στην αρχή της Α’ Γυμνασίου.

·        Στόχος είναι να παρακάθονται οι μαθητές σε αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις όπως εκείνες του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Anglia Syndicate

·        Οι μαθητές δεν χρειάζεται να παρακολουθούν φροντιστήρια σε απογευματινό χρόνο. 

·        Όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακαθίσουν σε εξωτερικές εξετάσεις αγγλικών και να πετύχουν τον τελικό στόχο τους στην 1η, 2α ή 3η Λυκείου ανάλογα με το επίπεδό τους

·        Έτσι, οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν και σε αγγλικά πανεπιστήμια.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Εσωτερικές ( διαγωνίσματα , προαγωγικές)
  • Εξωτερικές  ( Παγκύπριες ,Cambridge ΚΕΤ, PET , IGCSE, IELTS, Anglia Syndicate   Preliminary- Proficiency
  Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι εξεταστικό κέντρο του  Cambridge University.

 

A Class Gymnasium Graded Reader

Happy Elephants

 Overview

Elephants are social animals. In nature, they live happily in family groups. However, people sometimes use elephants for work or put them in zoos. What can people do to make these elephants healthy and happy? How can they stay that way?

 

 

Αποτελέσματα στις Εξετάσεις Αγγλικών  • IGCSE, IELTS, PROFICIENCY, ADVANCED, PET, KET-2017

  • IGCSE, IELTS, PROFICIENCY, PET, KET-2016

  • IGCSE, IELTS, PROFICIENCY, ADVANCED, PET, KET-2015

  • IGCSE-2013-RESULT-and-IELTS2014
     ΟΛΥΜΠΙΟΝ

    Επικοινωνήστε μαζί μας